WSPIERAMY
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

MASZ POMYSŁ NA BIZNES?

Chciałbyś go zrealizować, ale odczuwasz brak dostatecznego przygotowania, brak środków pieniężnych, czy masz może obawy przed rozpoczęciem własnej działalności?

Przyjdź do nas! Dowiesz się, w jaki sposób Twoje marzenia o własnym biznesie mogą stać się rzeczywistością.

Zgłoś się!

Oferta Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego

Celem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości US jest tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta Inkubatora skierowana jest do osób o dużym potencjale wiedzy, kreatywności oraz innowacyjności, który odpowiednio zagospodarowany może stać się w przyszłości dominującym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy naszego regionu. AIP US świadczy usługi dla studentów, absolwentów, pracowników uczelni w zakresie:

- wsparcia założycielskiego,
- wsparcia infrastrukturalnego działalności gospodarczej,
- wsparcia biznesowego.

Działalność AIP US skupia się na tym, aby dostarczyć zainteresowanym jak najwięcej praktycznej wiedzy i dobrych przykładów z obszaru rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wiedza ta jest bardzo pomocna w pierwszej fazie prowadzenia własnej firmy.

Osoba zainteresowana prowadzeniem firmy uzyskać może następujące formy pomocy:
- możliwość zarejestrowania działalności gospodarczej wraz z adresem siedziby firmy oraz prawem używania nazwy 'Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US', korzystanie z zaplecza technicznego (dostęp do internetu, telefonu/faxu, rzutnika multimedialnego, ksero, skanera, komputera, drukarki), z sali konferencyjnej znajdującej się na terenie AIP US,
- usług sekretariatu,
- doradztwa w zakresie tworzenia własnej firmy oraz doradztwa bieżącego w trakcie trwania okresu inkubacji,
- informacji na temat pozyskania funduszy na inwestycje (fundusze państwowe, samorządowe, UE, venture capital, anioły biznesu, kredyty komercyjne),
- promocję w mediach (portal innowacji) i za pośrednictwem współpracujących z nami instytucji,
- organizację konferencji, spotkań, targów promujących firmy działających w Inkubatorze, newsletter,
- pomoc administracyjno - prawna, w tym pomoc w przygotowywaniu dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- szkolenia tematyczne oraz doradztwo indywidualne m. in. z zakresu autoprezentacji, zarządzania, prawa gospodarczego, marketingu, pozyskiwania środków pomocowych i inne,
- pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodarczej, poszukiwaniu partnerów gospodarczych,
- możliwość skorzystania ze specjalistycznej prasy i opracowań biznesowych dostępnych w Inkubatorze.

Beneficjenci Inkubatora mogą również korzystać (na preferencyjnych warunkach) z usług Biura Rachunkowego, współpracującego z AIP US. Po przystąpieniu do Inkubatora firma uzyskuje darmowe, roczne członkostwo w Północnej Izbie Gospodarczej.
Na preferencyjnych warunkach oparta jest również współpraca pomiędzy Beneficjentami Inkubatora  świadczącymi różnego rodzaju usługi.

Kryteria kwalifikujące firmę do działalności w AIP US to:

-   innowacyjność  przedsięwzięcia,
-   realistyczny biznesplan (realne szanse przetrwania na rynku),
-   wyraźna chęć współpracy z Uczelnią oraz z innymi firmami już działającymi w Inkubatorze.

Konieczne jest również powiązanie osoby zakładającej działalność gospodarczą  z Uniwersytetem Szczecińskim (student, absolwent, pracownik uniwersytetu).

Umowy z Beneficjentami podpisywane są na okres 24 miesięcy.

Regulamin AIP US
Wniosek podmiotów zamierzajacych prowadzić działalność w AIP US

XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.
Odwiedź AIP US na Fejsie