WSPIERAMY
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

04
gru

Eco Talent 2013- konkurs dla osób przedsiębiorczych

Firma Amber Eco sp. z o.o. działająca w szeroko pojętej branży ochrony środowiska, której celem jest propagowanie postaw ekologicznych, podnoszenie świadomości ekologicznej, doradztwo w zakresie ekomarketingu oraz kompleksowa gospodarka odpadami organizuje Projekt Eco-Talent


Projekt jest skierowany głównie do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów wyższych uczelni w Polsce, natomiast  zapraszamy także do prezentowania swoich pomysłów biznesowych inne młode i kreatywne osoby, których celem jest rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej z "pierwiastkiem" ECO.

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach.

Celem pierwszego etapu jest wyłonienie najlepszych, najciekawszych i najbardziej innowacyjnych pomysłów spośród zgłoszonych na stronie internetowej www.eco-talent.pl. Najlepsze pomysły (mini Biznes Plany) zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu.

W drugim etapie nastąpi wybór najlepszego i najbardziej innowacyjnego pomysłu na podstawie osobistej prezentacji finalnego Biznes Planu przed Radą Projektu.

W obu etapach kluczową rolę odegra Rada Projektu - stanowiąca organ powołany do profesjonalnej, kompleksowej i merytorycznej oceny prezentowanych w trakcie realizacji Projektu pomysłów.

Rada składać się będzie ze znanych postaci świata Biznesu oraz nauki, których zadaniem będzie merytoryczna ocena i wybór najlepszego (najlepszych) pomysłów biznesowych, zgodnie z Regulaminem Projektu (www.eco-talent.pl ) w obu etapach Projektu.

Jednostką zarządzającą Projektem Eco-Talent będzie spółka Amber Eco Sp. z o.o., która jednocześnie umożliwi Uczestnikowi realizację własnego przedsięwzięcia poprzez wsparcie finansowe oraz zarządzanie i doradztwo biznesowe.

Najlepszy pomysłodawca otrzyma: SZANSĘ NA BIZNES, uwzględniającą pomoc finansową do 100 000 PLN dla wybranego projektu. Dokładne zasady zostaną określone w Regulaminie Projektu Eco-Talent 2013.

Pomysły należy zgłaszać do 28 lutego 2014 r.


XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.
Odwiedź AIP US na Fejsie