WSPIERAMY
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

MASZ POMYSŁ NA BIZNES?

Chciałbyś go zrealizować, ale odczuwasz brak dostatecznego przygotowania, brak środków pieniężnych, czy masz może obawy przed rozpoczęciem własnej działalności?

Przyjdź do nas! Dowiesz się, w jaki sposób Twoje marzenia o własnym biznesie mogą stać się rzeczywistością.

Zgłoś się!

POZNAJ OFERTĘ AIP US

AIP US świadczy usługi dla studentów i absolwentów w zakresie:

 • doradztwo w prowadzeniu firmy
 • szkolenia i konsultacje
 • pomoc administracyjno-prawna
 • pozyskiwanie finansowania
 • promocja i reklama firmy
 • wiele więcej...

Projekty Ministerstwa GospodarkiAkademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego od kilku lat bierze udział
w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Gospodarki, którego celem jest wyłonienie najlepszych koncepcji zorganizowania nowych AIP oraz rozwój już istniejących Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, które:
przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży akademickiej,
aktywizują i podnoszą kwalifikacje zawodowe,
dają szansę na tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy absolwentom, studentom
i pracownikom naukowym uczelni.
W ocenie projektu uwzględniona jest przede wszystkim oferta AIP dla firm-lokatorów, wizja oraz koncepcja rozwoju.
Wysokość dofinansowania na realizację projektu Ministerstwa Gospodarki  wynosi maksymalnie 15 000PLN
Dofinansowaniu podlegają:
wydatki na opłaty związane z założeniem inkubatora (sporządzenie umowy inkubatora, opłaty notarialne, opłaty za rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, opracowanie statutu, regulaminu działania itp.),
opracowanie oraz druk lub inny sposób wytworzenia materiałów promujących inkubator, działające w nim firmy i realizowane projekty (plakaty, ulotki, bannery, gadżety promocyjne, ogłoszenia w prasie itp.),
przeprowadzenie akcji promujących inkubator, działające w nim firmy
i realizowane projekty, przeprowadzenie szkoleń oraz opracowanie edukacyjno-informacyjnych programów szkoleniowych i doradczych z zakresu przedsiębiorczości dla osób działających w firmach - lokatorach inkubatora i osób zaangażowanych w prowadzenie inkubatora i obsługę firm działających w inkubatorze (poza kosztami związanymi
z wyżywieniem, zakwaterowaniem i dojazdem uczestników szkolenia),
instalację łączy internetowych oraz rozbudowę sieci internetowej,
zakup oprogramowania biurowego i licencji na jego użytkowanie,
zakup oprogramowania specjalistycznego i licencji na jego użytkowanie,
zakup dostępu do baz danych informacji prawnej, gospodarczej i handlowej,
zakup sprzętu komputerowego,
zakup podstawowego wyposażenia biurowego - do łącznej wysokości nieprzekraczającej
3 500 PLN brutto.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego od kilku lat bierze udział w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Gospodarki, którego celem jest wyłonienie najlepszych koncepcji zorganizowania nowych AIP oraz rozwój już istniejących Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, które:
 • przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży akademickiej,
 • aktywizują i podnoszą kwalifikacje zawodowe,
 • dają szansę na tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy absolwentom, studentom i pracownikom naukowym uczelni.
W ocenie projektu uwzględniona jest przede wszystkim oferta AIP dla firm-lokatorów, wizja oraz koncepcja rozwoju.

Wysokość dofinansowania na realizację projektu Ministerstwa Gospodarki  wynosi maksymalnie 15 000,00 pln (lata 2009-2011), i 20 000,00 pln (2012 roku).

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US zrealizował w latach 2007 - 2012, już 5 projektów dofinansowanych ze środków Ministerstwa Gospodarki.

Podsumowanie działań z realizacji tych projektów:
 • łączne otrzymano dofinansowanie w kwocie 80 000,00 pln,
 • przeszkolono ponad 770 osób,
 • przeprowadzono ponad 42 szkolenia i seminaria,
 • wyposażono w nowoczesny sprzęt multimedialno-poligraficzny oraz rozbudowano sieć internetową w ramach sali konferencyjnej / coworkingowej  oddanej do użytku Beneficjentów AIP US,
 • opracowano i umieszczono na każdym wydziale US materiały promocyjne dotyczące AIP US oraz Firm w nim funkcjonujących,
 • zakupiono gadżety promocyjne informujące o Inkubatorze Przedsiębiorczości US,
 • podjęto współpracę z Instytucjami wspierającymi rozwój kariery zawodowej i przedsiębiorczości wśród środowiska akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczegółowe informacje dot. realizacji każdego z projektów zamieszczone zostały w podziale na lata.


W ramach konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo Gospodarki dofinansowaniu podlegają:

 • wydatki na opłaty związane z założeniem inkubatora (sporządzenie umowy inkubatora, opłaty notarialne, opłaty za rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, opracowanie statutu, regulaminu działania itp.),
 • opracowanie oraz druk lub inny sposób wytworzenia materiałów promujących inkubator, działające w nim firmy i realizowane projekty (plakaty, ulotki, bannery, gadżety promocyjne, ogłoszenia w prasie itp.),
 • przeprowadzenie akcji promujących inkubator, działające w nim firmy i realizowane projekty, przeprowadzenie szkoleń oraz opracowanie edukacyjno-informacyjnych programów szkoleniowych i doradczych z zakresu przedsiębiorczości dla osób działających w firmach - lokatorach inkubatora i osób zaangażowanych w prowadzenie inkubatora i obsługę firm działających w inkubatorze (poza kosztami związanymi z wyżywieniem, zakwaterowaniem i dojazdem uczestników szkolenia),
 • instalację łączy internetowych oraz rozbudowę sieci internetowej,
 • zakup oprogramowania biurowego i licencji na jego użytkowanie,
 • zakup oprogramowania specjalistycznego i licencji na jego użytkowanie,
 • zakup dostępu do baz danych informacji prawnej, gospodarczej i handlowej,
 • zakup sprzętu komputerowego,zakup podstawowego wyposażenia biurowego - do łącznej wysokości nieprzekraczającej 3 500 PLN brutto.


XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.
Odwiedź AIP US na Fejsie